Budowa sklejki

Sklejki są to materiały drewnopochodne powstające przez sklejanie określonej liczby cienkich arkuszy drewna. Każda kolejna warstwa układa się o 90 stopni względem warstwy poprzedniej.


 

Dopiero dzięki takiemu zestawieniu a następnie po sprasowaniu w prasie w wysokiej temperaturze powstaje sklejka. Przeznaczone do specjalnych zastosowań sklejki mogą mieć konstrukcję tylko równoległą lub równoległą z kilkoma warstwami poprzecznymi. Dlaczego warto wybierać sklejki? 

Sklejka jest mocniejsza niż inne materiały drewnopochodne na zginanie, rozciąganie, ściskanie i ścinanie w płaszczyźnie płyty. Sklejka waży do 40% mniej niż mogące ją zastąpić panele drewnopochodne. 
To, że sklejka jest mocna zapewnia wyjątkowa budowa krzyżowa.

Od ponad kilkudziesięciu lat sklejka służy jako panel w budownictwie i jest stosowana przez deweloperów, architektów i inżynierów. Proces produkcji zapewnia pełniejsze wykorzystanie pnia drewna niż przy produkcji tarcicy. W procesie produkcji skrawania obwodowego i płaskiego nie powstaje pył. Produkcja sklejki jest bardzo efektywnym energetycznie procesem. Drewno jest lekkie i wymaga mało energii do przetwarzania.