Sklejka - dlaczego warto ją stosować

Sklejka jest naturalnym produktem wytworzonym z odnawialnych materiałów np. lasy są obecnie zarządzane zgodnie z zasadami poszanowania ich funkcji w społeczeństwie w szczególności ich odnawialności.

W bardzo wielu krajach sadzi się więcej lasów niż wycina i dlatego też sklejka, jest jednym z najbardziej przyjaznych środowisku materiałów jakie może dostać konsument. 

Kolejnym argumentem przemawiającym za sklejką dotyczy jej jako materiału z drewna, gdyż zwiększenie ilości rzeczy wykonanych z drewna zmniejsza zawartość CO2 w atmosferze. Zwiększając ilość produktów drewnianych w tym sklejki producenci przyczyniają się do zmniejszenia efektu cieplarnianego. Warto dodać, że sklejka jest materiałem trwałym.

W wielu muzeach na całym świecie można znaleźć wyroby zrobione z fornirów jak meble, które przetrwały wiele lat. Wielu architektów i projektantów wybiera sklejkę jako materiał naturalny ale jednocześnie nie posiadający wad drewna naturalnego jak zachowanie kształtu i powtarzalność. Jako materiał wykorzystywany w budownictwie sklejka ma nieograniczone możliwości zastosowań. Można ją znaleźć w krzesłach szkolnych, biurowych czy domowych oraz na dachach większości budowanych domów.

Ze sklejki wytwarza się meble, opakowania, podłogi, schody, rusztowania i podesty w halach przemysłowych.
Fabryki sklejki są zlokalizowane w pobliżu lasów. Produkcja sklejki jako materiału o wysokiej wartości wymaga bardzo dużej ilości pracowników.