Zastosowanie sklejki

Sklejka jest nam bardziej znana pod swoją potoczną nazwą dykta. To materiał kompozytowy sklejony z krzyżujących się cienkich warstw drewna. Do wyrobu sklejek używa się drewna brzozy, olchy, buka, świerka i sosny.
Zazwyczaj arkusz sklejki zbudowany jest z różnych rodzajów drewna np. brzoza-sosna. O tym, czy dana sklejka jest kwalifikowana do typu sklejki iglastych, czy liściastych decyduje rodzaj drewna warstw zewnętrznych użytych do budowy danej płyty.

Również w zależności od zastosowanej masy klejowej rozróżnia się sklejki suchotrwałe i wodoodporne. Sklejki suchotrwałe służą do wykorzystania w warunkach suchych, wodoodporne w warunkach wilgotnych i zewnętrznych.
Trzeba zaznaczyć, że nazwa sklejka wodoodporna jest myląca, bo oznacza ona tylko to, że spoina łącząca warstwy w sklejce jest odporna na wodę.
Sklejki mają zastosowanie w budownictwie do budowy ścian działowych, drzwi, sufitów, poszycia dachów, podłóg na podłogi hal i podesty. W przemyśle meblarskim do produkcji mebli domowych, biurowych i szkolnych.

Przemysł samochodowy i transportowy do wyrobu karoserii, na wykładziny podłogi, elementy konstrukcji foteli. W przemyśle opakowań, do produkcji skrzyń, pudełek, elementów zabezpieczeń ładunków.